COPAG 100% plastové Texas Holdem

€9.00


Prosím vyberte:
Pridať do košíku: osloviť priateľa napísať hodnotenie

Najslávnejšie karty Copag pre hru Texas Holdem špičkovej kvality pre náročnejších hráčov, herne, ale aj kasína.

- 100% plast

- dvojitý index veľký (jumbo)

- 2 dostupné farby (červená a čierna)

- oficiálna pokrová veľkosť

 

TOVAR JE NA SKLADE

 

(pri kúpe do poznámky uveďte želanú farbu, inak bude vybraná náhodne)


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sxvpmqza.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '55' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '55' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]