Dunlop vzdušný hokej

€199.00

  • Prepravná hmotnosť: 18kg


Pridať do košíku: osloviť priateľa napísať hodnotenie

Dounlop vzdušný hokej

 

Skvelá zábava pre celú rodinu! Stôl je napájaný zo siete, skvelý darček pre každého! Ideálny aj pre podniky, kaviarne a podobne.

Rozmery: (D/Š/V): 122x61x76

Váha: 18 kg

Platba vopred nutná, dodávka cca do 2 týždňov.


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sxvpmqza.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '264' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '264' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]