Royal Flush High stakes tournament 13,5g x 500 set

€69.00

  • Prepravná hmotnosť: 8kg


Pridať do košíku: osloviť priateľa napísať hodnotenie

 

Pokrový kufrík s ťažkými žetónmi a high stakes hodnotami ideálny pre všetky druhy pokru

- 2x karty,

- 5x kocky,

- dealer button

Hodnoty:

100 ks "$25"
150 ks "$100"
100 ks "$500"
75  ks "$1000"
50 ks "$5000"

25 ks "$25000"


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sxvpmqza.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '103' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '103' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]