Valentino poker room keramické žetóny + dealer button

€0.89

  • Kód: valentino


Pridať do košíku: Minimálny odber: 500 osloviť priateľa napísať hodnotenie

Jeden z najznámejších keramických žetónov na trhu Valentino v perfektnej kvalite

Možnosť ľubovoľného výberu žetónov v násobkoch 25 ks/druh.

Minimálny odber 500 ks

Dealer button Valentino poker room na každých 500 ks zdarma

Len na špeciálnu objednávku, tovar je nutné zaplatiť vopred.

Dodacia lehota cca 14 dní.


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sxvpmqza.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '32' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '32' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]